Αρχική

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Astivi is the name of a small bush, popular in the greek island of Patmos. It is also the name of the most famous bar & restaurant in the island - and one of the best summer establishments in Greece. 


Located in an old house in Chora, which was built 400 years ago, Astivi serves cocktails and drinks to the island's visitors in the beautiful terraces with the blooming bougainvillea and the impressive wooden bar, for the past 30 years. 


From 2012, Astivi also offers an exquisite Mediterranean cuisine made from the best local ingredients.


We are open daily, during the summer months, from eight in the afternoon till two in the morning; as we humbly respect the Monastery and the daily routine of the monks that wake up at that time for praying. 


But this is also the secret of Astivi, since one night is never enough!